Hồn Kiếm
WWW.HONKIEM.BLAVN.COM
Hồn Kiếm Web Game Private Server đi cùng với đó là hệ thống donate rẽ , không hút máu


Web Game Có hệ thống phó bản
chiến trường
phe phái
tống liêu
Tổ đội
Pk đánh nhau
Shop
Ngoại Trang
Thú Cưởi
Pet
Sever VH tới 98%
và còn một số hoạt đồng khác mời các bạn tham gia


Đê mô vài pic