1. Giới thiệu:
– Bản ghost đã được cập nhật mới nhất Windows XP SP3 đến 20.1.2013


2. Giao diện:
- Style 8 RTM Ổn định với Font Tahoma. Tuy nhiên, mọi người có thể tùy chỉnh về XP mặc định (Luna).


- Tự động chỉnh đúng múi giờ Hanoi, Bangkok, Jakata và luôn đúng giờ khi máy có Internet


3. SoftWares::
- Đầy đủ phần mềm mới nhất và hổ trợ cho Games cần thiết cho NET Club…4. Link tải:
1 File duy nhất. MD5: BB4AF72C40D111E54DCA3237359B53DE
- Ghost tốt nhất với v11.5. Thời gian tối đa xả 2 phút 45 giây, Tổng thời gian Deploy, nhận drivers, mini setup 11 phút
- Đã tích hợp Menu Auto Ghost 11.5
- Dung lượng 2.20G, Kiểm tra MD5 Chính xác trước khi ghost.
- Sau khi ghost xong, máy sẻ tự khởi động lại. Hãy Restart máy rồi mới sử dụng và hiệu chỉnh theo ý muốn.
- Vui lòng chia ổ C có dung lượng lớn (~16G) và NTFS.

Link dự phòng:
Do link 1 quá tải, bạn có thể tải tại link này:
4 Parts sẽ đầy đủ tự động

Chúc hài lòng!