Ủa m là thằg nào?
Là ba m chứ thằg nào?
Ủa tao làm gì có ba đâu???
Đụ bà mày ai bảo mày thế?
Ối chú ơi chú điện lộn số rồi chú ơi =)) Ôi vãi )))